Jak położyć kostkę brukową?

105Jak położyć kostkę brukową? Oczywiście bez odpowiednich umiejętności, chęci, sprzętu i czasu a tym bardziej adekwatnego przygotowania powierzchni czy nawierzchni na położenie kostki brukowej nie uda nam się zrealizować takiego celu. Niejednokrotnie najlepszym rozwiązaniem jest wezwanie firmy brukarskiej, chyba że zamierzamy uczyć się na swoich błędach ewentualnie jesteśmy zaparci by samodzielnie ułożyć kostkę wedle najbardziej optymalnego schematu działania. Powierzchnia na którą trafi kostka brukowa musi być równa, jednocześnie na całej jej płaszczyźnie należy wysypać cement zmieszany z piaskiem, jakie po pewnym czasie nie tylko zapewnią odpowiednią eksploatację lecz wpłyną na możliwość uzyskania odpowiednich właściwości. Kostkę brukową układamy równo, zarówno pod względem poziomu jak i pionu, tak aby nie wystawał żaden element nawierzchni czy miejsca jej zastosowania. Na samym końcu należy kostkę dobijać a nawet posypać wszelkie szczeliny piaskiem wraz z cementem, tak aby chwyciła i spełniała wszystkie oczekiwania względem jej użytkowania. Pewnie, że położenie kostki brukowej to nie lada wyzwanie ale jak widać można mu sprostać.