Co wpływa negatywnie na rozwój budownictwa?

38Co wpływa negatywnie na rozwój budownictwa? Bardzo wiele czynników, które hamują oraz ograniczają możliwość poczynienia postępu w budownictwie na adekwatnej i optymalnej płaszczyźnie, czyli zarówno w aspekcie dziedziny, nauki oraz branży czy też rynku. Oczywiście budownictwo od niemal zawsze bazuje na czymś tak dla niego ważnym jak doświadczenie, jednak z drugiej strony systematycznie dąży do adaptacji najnowszych oraz innowacyjnych technologii których wykorzystanie ma uzasadniony sens. Brak odpowiedniego zaplecza technologicznego, odpowiedniej liczby fachowców i specjalistów a tym samym ograniczenie pewnych działań to dla budownictwa najważniejsze powody dla których hamuje w optymalny do tego sposób. Trudno nie zgodzić się z opinią, że budownictwo potrzebuje oraz oczekuje wsparcia w aspekcie zapewnienia mu odpowiednich podstaw i warunków do swoistego rozwoju. Nie ma jednak jakichkolwiek wątpliwości, że rozwój budownictwa w naszym kraju nie jest na chwilę obecną w żaden sposób zagrożony.