Bum budowlany to efekt ożywienia rynku

26W ostatnim czasie niemal cały czas mówi się o bumie budowlanym, a więc pozytywnej koniunktury jaka ma miejsce już od dłuższego czasu i jest spowodowana ożywieniem rynku budowlanego. Oczywiste jest, że bum budowlany to korzystna sytuacja dla całej branży oraz setek firm, które de facto korzystają na rosnącym popycie napędza rynek w odpowiednim do tego kierunku. Wszystkie prognozy są na tyle optymistyczne, że większość inwestorów zaplanowała już działania na najbliższe kilka lat a więc ze swoistym wyprzedzeniem, jednocześnie zarezerwowała na ten cel odpowiedni kapitał. Można więc powiedzieć, że bum budowlany był czymś na co nie tylko czekaliśmy, lecz przede wszystkim pojawił się już dawno temu o czym świadczy bardzo wiele czynników. Trudno powiedzieć, czy bum budowlany będzie zjawiskiem który utrzyma się na adekwatnej do tego płaszczyźnie, wszelkie prognozy wskazują na to iż najbliższe lata będą całkiem udane pod tym względem choć już niejednokrotnie przekonaliśmy, że lepiej przygotować się na nadejście gorszych czasów.